Uncategorized

Найкраще місце підключення в Амвросіївка Україна

Законопроект,   що   розглядається,   дає можливість механізм цей запустити. I тут немає нічого такого,  що може   насторожити. Коли  йдеться  про  об'єкт  права  власності державної,  комунальної  чи  приватної,  то  власник   має   право здійснювати  щодо  свого  майна будь-які дії в рамках закону,  тим більше державного.

Якщо в когось є якісь  сумніви,  я  думаю,  ви повинні їх просто відкинути. Ставлю на голосування. Голосується проект закону.

Ще раз ставлю. Мухін мені заважав. Будь ласка. Закон прийнято. Дякую вам, Вадиме Олександровичу. Дякую всім. Закон України про внесення змін і доповнень до Закону України про телебачення і радіомовлення з пропозиціями Президента  України від 19 грудня року. Доповідач Віктор Iванович Понеділко.

Віктор Iванович,  мабуть,  не  сподівався,  що  ми так швидко впораємося  з  першим  питанням. Шановні  колеги,  ми  цей  закон розглянемо, коли прийде доповідач. Проект Закону  України  про  внесення  доповнень  до  Кодексу України про  адміністративні  правопорушення  статті  ,  стосовно  працівників  Держстандарту. Доповідач  Верещага  Євген Михайлович,    заступник    голови    Державного    комітету    по стандартизації, метрології та сертифікації.

Будь ласка, Євгене Михайловичу. ВЕРЕЩАГА Є. Шановні  народні депутати! Вашій  увазі  пропонується  проект  Закону  України про внесення  доповнень  до  Кодексу   України   про   адміністративні правопорушення.

Прийняття  цього  закону  зумовлене  необхідністю подальшого врегулювання правовідносин у суспільстві, що виникли зі створенням нових виробничих структур різних форм власності. Доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею викликане необхідністю встановлення  відповідальності за перешкоди,  що чинять службові особи підприємств,  організацій, установ  державним  інспекторам  Держстандарту  України  під   час виконання  ними  службових  обов'язків  щодо здійснення державного нагляду за додержанням вимог стандартів,  норм і  правил,  у  тому числі метрологічних.

Адміністративна відповідальність  за  цією  статтею  настає у випадках:  недопущення посадової особи  Держстандарту  України  на підприємство,  у  цех,  на дільницю,  в інше виробниче приміщення; чинення   перешкод   під   час   відбирання   зразків   продукції; безпідставної  зміни режиму роботи підприємства під час проведення перевірки;  неподання необхідних документів  з  питань  додержання стандартів,    норм   і   правил,   технічної   та   технологічної документації,  довідок  про  рекламацію  продукції,   про   обсяги реалізації продукції та інших документів і матеріалів; невиконання вимог  вручених  приписів  про  заборону  виробництва,  реалізації продукції,  у  тому числі сертифікованої,  про введення особливого режиму  приймання  продукції,  а  також  про   заборону   передачі замовникові    конструкторської,    технологічної   та   проектної документації та застосування її у виробництві.

Про доцільність цих змін свідчить і практика роботи державних інспекторів,  особливо під час перевірок на ринках, бензозаправних станціях і так далі. Прошу вас підтримати запропоновані зміни. Дякую за увагу. Є  запитання  до  Євгена  Михайловича   Верещаги? Запишіться, будь ласка. Пронюк Євген Васильович. ПРОНЮК Є. Українська  республіканська   партія, "Національний   фронт". Шановний   доповідачу! Скажіть,  будьте ласкаві,  чи потребуватиме введення цих  змін  додаткових  коштів? Якщо так, то назвіть суму. Дякую  за запитання. Ні,  це не потребуватиме додаткових коштів.

Відповідно до статті ,  яка запропонована, застосовуватиметься  такий  захід,  як накладення штрафу на особу, яка  перешкоджає  виконанню  службових  обов'язків  інспектору,  у розмірі від 3 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Депутат Степанюк. СТЕПАНЮК Д. У меня к вам вопрос как к представителю Госстандарта.

Амвросіївка

Переплетается ли  деятельность  Госстандарта  с деятельностью организаций потребителей? Здесь упоминалось о  бензозаправках,  о торговой   деятельности  и  так  далее. Сейчас  возникнут  резкие противоречия между тем законом и этим. Если речь  идет  о  технологии  в  производстве,  о  выпуске, качестве продукции,  документации, стандартах, соблюдении ГОСТов и так  далее,  -  это  можно  понять. Но  если  ваш  комитет  будет вторгаться в деятельность, которая не связана с технологией, тогда я не понимаю, зачем предусматривать эту ответственность.

Дякую за запитання. Ви якраз акцентували увагу на виконанні державними інспекторами своїх обов'язків з державного нагляду за дотриманням норм,  стандартів і правил,  у  тому  числі метрологічних. Щодо  бензозаправних  станцій,  то  мова  йде  про перевірку засобів вимірювання. Ніяка інша структура цих функцій не виконує.


  1. зона знайомств в Рені Україна.
  2. Засідання 46.
  3. сервіс знайомств в Словянськ Україна.
  4. з Інтернетом за 79 грн/міс.

Це  визначено  чинним  законодавством,  і це прерогатива Держстандарту України. Тобто тут ніякої плутанини не буде. Петро Ілліч Осадчук. ОСАДЧУК П. Демократична  партія  України.

Регулярна інформація (XML) - Smida

Шановний  доповідачу! Чи  не  здається вам,  що цей проект закону настільки прозорий і в ньому так чітко виписано функції  державних інспекторів,  які мають здійснювати певну роботу на підприємствах, що, можливо, варто було б проголосувати його в першому читанні без обговорення? Дякую за підтримку. Я солідарний з вами. Тим більше що нашим державним інспекторам часто погрожують,  коли вони проводять перевірки на ринках, на бензозаправних станціях. І чи не єдина  можливість  якось  відповісти  на  це   -   притягнути   до відповідальності  осіб,  які  перешкоджають виконанню їх службових обов'язків.

Пономаренко Борис Йосипович. ПОНОМАРЕНКО Б. Об'єднання "Вперед,  Україно!

Тарифи та послуги

Скажіть,  будь ласка, чи перевіряють ваші працівники технічний і екологічний стан  об'єктів зокрема   бензозаправок,   про   які  згадувалося ,  а  також  їх відповідність чинному законодавству? Наведу такий приклад. У місті  Смілі  на  річці  Тясьмин  на греблі  будується  нова  заправка. Одна  комісія  встановила,  що заправка  абсолютно  не  шкідлива,  друга  -  що   вона   завдасть величезної екологічної шкоди місту Смілі й водоймищам, які там є. То скажіть,   будь   ласка,   чи   перевіряють  усе  це  ваші працівники?

Регулярна інформація (XML)

Дякую за відповідь. Діяльність     інспекторів     Держстандарту здійснюється   відповідно   до   тієї  частини  законодавства,  де визначено повноваження Держстандарту. Говорячи про  перевірку,  я мав   на   увазі   здійснення   метрологічного   нагляду   засобів вимірювання,  які застосовуються на автозаправних станціях. А ваше запитання  стосується ширшого кола питань,  функцій та повноважень Мінекобезпеки. Запропонована зміна  відповідно  до  Декрету  про   державний нагляд  стосується  виконання  функцій,  пов'язаних із здійсненням нагляду за дотриманням норм і стандартів, метрологічного нагляду.