Uncategorized

Підключити додаток в Докучаєвськ Україна

Будівлі та споруди не в повному обсязі забезпечено первинними засобами пожежогасіння. Електрощити, групові електрощитки не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту плавкої вставки. Розпорядчі документи про усунення порушень. Припис від Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». Не проведено перевірку від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.

Не проведено заміри опору ізоляції і спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання. Для будівлі і приміщень виробничого, складського призначення не визначені категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки. Заходи впливу та санкції. Санкція Штраф, який визначається уповноваженим органом посадовою особою у межах, встановлених законом від Резюме перевірки Статус Проведено Тип перевірки Позапланова Контролюючий орган Головне управління ДСНС у Харківській області Дати - Сфера контролю Техногенна та пожежна безпека, цивільний захист і діяльність аварійно-рятувальних служб Розпорядчі документи про усунення порушень Так Заходи впливу та санкції Так Навігаційне меню Загальні дані Підстави перевірки.

Перегляд питань. Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів. Місцезнаходження суб'єкта господарювання та місце провадження господарської діяльності: , Харківська область, Харківський район, селище, Докучаєвське, вул.

Перевірка виконання припису про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. ЗУ "Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності" від Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до аварійно-рятувальних служб АРС , та їх діяльності Додаток 1. Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до метрополітенів Додаток 7.

Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до культурно-видовищних закладів Додаток 9. Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до промислових підприємств Додаток Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування Додаток Під час проведення позапланового заходу державного нагляду контролю розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні посвідченні на проведення такого заходу.

Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні, Накази міністерств та інших центральних органів влади, , , Накази міністерств та інших центральних органів влади. Порушення 2 Не проведено заміри опору ізоляції і спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

Як синхронізувати інші додатки з Фітнесом

З'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, заслухавши представників сторін, всебічно і повно дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне. Згідно п. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. Докучаєва згідно з додатком 1 до цього договору , теплова енергія постачається Споживачу в обсязі , Гкал на потреби опалення п. Відповідно до п. Відповідно до ч. Розрахунковим періодом є місяць, за результатом якого підписується акт виконаних робіт з постачання теплової енергії за розрахунковий період в 2-х примірниках.

Перевірка №506991

Споживач зобовязаний підписати акти та повернути їх теплопостачальній організації протягом 3-х робочих днів. Якщо протягом зазначеного строку акти не підписані без мотивованого обґрунтування та не повернуті теплопостачальній організації, вони вважаються такими, що підписані належним чином та є підставою для оплати послуг.

Як заробити 50 гривень або 300рублів за 5 хвилин (чорний список)

До початку розрахункового періоду споживач сплачує теплопостачальній організації вартість очікуваного обсягу споживання теплової енергії у наступному розрахунковому періоді з урахуванням залишкової суми розрахунків на початок розрахункового періоду. Остаточний розрахунок за спожиту теплову енергію споживач здійснює до 18 числа місяця, наступного за розрахунковим.

0Meta Navigation

На виконання умов договору Позивач повністю виконав свої зобов'язання щодо Договору від Акт прийому-передачі теплової енергії за грудень р. Споживач зобов'язаний підписати акти та повернути Теплопостачальній організації протягом 3-х робочих днів. Якщо протягом зазначеного строку акти не підписані без мотивованого обґрунтування та не повернуті Теплопостачальній організації, вони вважаються такими, що підписані належним чином та є підставою для оплати послуг». Як зазначає Позивач зазначений акт був направлений Відповідачу, але на момент звернення до суду підписаного Відповідачем акту прийому-передачі теплової енергії за грудень р.

Факт постачання теплової енергії також підтверджується підписаними сторонами на початку та в кінці опалювального періоду актами підключення та відключення об'єктів теплоспоживання.


  • Рішення № 71026256, 12.12.2017, Господарський суд Харківської області.
  • Navigation.
  • пошук виконавчих знайомств Торецьк Україна.
  • знайомства програми для android в Ковель Україна.
  • знайомства місто в Полтава Україна?
  • Рішення № від , Господарський суд Харківської області — справа № //17;
  • Як підключити інші додатки до Google Фітнесу.

Крім того, сторонами кожного місяця підписувалися відомості показань вузла обліку споживання теплової енергії а. Втім, вказана претензія залишена без відповіді та задоволення. Такі обставини, на думку Позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів і є підставою для їх захисту у судовому порядку. Загальна заборгованість Відповідача за договором від Дослідивши матеріали справи, вислухавши присутніх представників сторін, повністю, всесторонньо, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, оцінивши надані сторонами докази та надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам справи з урахуванням фактичних та правових підстав вимог учасників судового процесу, користуючись принципом об'єктивної істини, принципами добросовісності, розумності та справедливості суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. Статтею 15 Цивільного кодексу України від 16 січня року N IV надалі - ЦК України закріплено право кожної особи на захист свого права у разі його порушення, невизнання або оспорювання, а також права на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу у спосіб, передбачений чинним законодавством ч. В свою чергу відповідно до ст.

Відповідно до статті ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Як підключити інші додатки до Google Фітнесу - Пристрій Android - Google Fit Довідка

Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання. Згідно приписів статей ЦК України неустойкою штрафом, пенею визнається грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобовязання. Штрафом є неустойка , що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобовязання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобовязання за кожен день прострочення виконання. Право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобовязання.

Account Options

Проценти на неустойку не нараховуються. Сплата передання неустойки не звільняє боржника від виконання свого обовязку в натурі. Згідно із статтею ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Згідно з частиною 1 статті Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Відповідно до частини 2 статті Господарського кодексу України кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Продаж Легкових Kia Sorento

Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором. За приписами ст. Згідно зі ст. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Статтею ЦК України закріплено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами. Частиною 3 ст. Статтею ЦК України зазначено, що у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов'язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

В свою чергу, згідно зі ст. Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов'язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Отже, наведені законодавчі приписи та установлені фактичні дані щодо невиконання відповідачем взятих на себе зобов'язань по оплаті теплової енергії у розмірі та у строк, встановлений договором, дають підстави для висновку суду про правомірність позовних вимог щодо стягнення з відповідача заборгованості за неналежне виконання договірних зобов'язань у розмірі ,87 грн. Правові наслідки порушення зобовязання встановлені статтею Кодексу.