Uncategorized

Державні закони про знайомства в Росії Дрогобич Україна

Рух транспорту паралізовано не тільки на Хрещатику, а практично - в обсязі майже 30 кілометрів,  особливо це відчувалося вчора. За окремими фактами  наруги  над  пам'ятниками,  а також  дезорганізації  руху  транспорту  та  пікетування  будинку Держтелерадіо у м. Києві органами прокуратури та внутрішніх справ порушені  кримінальні  справи,  ведеться  розслідування. Такі  ж розслідування ведуться і  на  місцях. Аргументовані  роз'яснення керівництва  Верховної  Ради  Української РСР,  багатьох народних депутатів,    представників    правоохоронних     органів     про неправомірність   вказаних   дій  не  знаходять  розуміння  у  їх організаторів та учасників.

Я особисто кожен день, починаючи з 30 вересня,   знаходився,  особливо  в  понеділок  і  вчора,  не  на пленарних засіданнях, а безпосередньо серед голодуючих студентів. І  народні депутати,  і ми,  представники правоохоронних органів, розмовляли з ними,  просили і народних  депутатів,  причому  всіх рівнів,  не робити це,  просили голодуючих,  роз'яснювали їм,  як треба робити.

Верховна Рада України; Закон від 17.05.2012 № 4719-VI

І хоча нас серйозно критикують за  те,  що  ми  не застосували  силу,  але  ми  все  робили  і робимо для того,  щоб все-таки по відношенню до цих молодих людей. Але є й межа всього цього. Я говорю про  те,  що  все-таки  це  зараз  найбільш  гостре питання. І  я  говорю  правду і тільки правду,  і свідками тут є народні депутати,  до яких ми звертаємося. Я прошу вас, товариші, щоб  у нас була і взаємна злагода,  і законні шляхи вирішення цих гострих політичних питань. У західних областях України зберігається напружена релігійна обстановка.

Нерідко  виникають  конфліктні ситуації та самочинне захоплення культових приміщень. Масове повернення в Крим татарського населення, неготовність до   вирішення   соціально-побутових   проблем  у  мехах  чинного законодавства породжує  напругу  у  відносинах  між  татарами  та місцевим населенням області,  викликає в ряді випадків небезпечні протистояння між ними.

Злочинне середовище,  хочу підкреслити,  уважно  стежить  за розвитком  ситуації і,  згідно з інформацією,  якою ми володіємо, кав намір відповідно використати  подальший  розвиток  негативних подій. Вже сьогодні набувають загрозливого характеру несприятливі зміни у структурі злочинності. Зокрема,  значно зросла  групова, організована злочинність. Скоєні злочини відзначаються особливою жорстокістю  і  агресивністю.


 • агентства знайомств Бершадь Україна!
 • хвилинні побачення Гребінка Україна?
 • найкращі програми для знайомств місто в Острог Україна.
 • БЮЛЕТЕНЬ N 17!

Злочинні  групи  оснащені   новими технічними  засобами,  вогнепальною зброєю,  їх дії дедалі стають зухвалими. У поточному  році  ліквідовано    злочинну  групу, учасниками  яких скоєно близько двох тисяч злочинів. У злочинців вилучено понад одиниць вогнепальної  зброї,  чотири  мільйони карбованців та багато цінностей.

Всього ж  у республіці за цей період зареєстровано понад дві тисячі навмисних убивств, понад п'ять тисяч тяжких тілесних. Послаблена боротьба   з   пияцтвом,   зростає    злочинність неповнолітніх  на вулицях,  у парках та інших громадських місцях. Стає більш поширеною злочинність у сфері економіка,  у тому числі спекуляція. Усе це,  а також зневажливе ставлення до законів, заклики до громадянської непокори  дестабілізують  становище  в  республіці, викликають  тривогу і занепокоєння у людей,  створюють загрозливу обстановку.

Якщо не зупинити розвиток негативних явищ зараз,  це вкрай  ускладнить  життя  народу  і  може  призвести до трагічних наслідків. Самокритично оцінюючи діяльність  правоохоронних  органів  у республіці,  ми бачимо,  що в ній є чимало серйозних недоліків, і вживаємо практичних заходів для їх подолання. Але таке становище вимагає  скоординованих  і рішучих дій з метою усунення причин та умов правопорушень,  зміцнення законності і правопорядку  з  боку місцевих   Рад   народних   депутатів,   правоохоронних  органів, політичних партій, громадських об'єднань та рухів.

Прийняти Звернення до всіх громадян  Радянської  України, політичних партій, громадських організацій та об'єднань, народних депутатів УРСР та місцевих Рад із закликом в період роботи  сесії Верховної   Ради   Української  РСР  відмовитися  від  проведення страйків та інших масових акцій,  які можуть здійснювати тиск  на Верховну Раду. Для   здійснення  невідкладних  заходів,  спрямованих  на усунення причин та ліквідацію організованої злочинності,  масових безпорядків,.

У зв'язку з надзвичайно напруженою ситуацією, що склалася у місті Києві, вважаємо за необхідне терміново розглянути питання про  невідкладні  заходи  щодо  стабілізації становища,  зміщення законності  та  правопорядку  в  столиці  республіки  і  прийняти відповідне рішення. Рекомендувати обласним,  міським, районним Радам народних депутатів  за   участю   народних   депутатів   Української   РСР невідкладно  розглянути на сесіях стан законності та правопорядку на своїй території і  вжити  термінові  надзвичайні  заходи  щодо реалізації  республіканської  програми боротьби із злочинністю та зміцнення правопорядку.

Зобов'язати місцеві Ради народних депутатів,  які з  ряду питань ухвалили рішення,  що вступають у протиріччя з положеннями Конституції України та  чинного  законодавства,  протягом  одного місяця переглянути і скасувати їх. Зажадати від виконавчих комітетів,  місцевих Рад народних депутатів  на  нових  засадах  організувати  роботу  добровільних народних дружин, робітничих загонів сприяння міліції, товариських судів,  інших громадських формувань з метою здійснення конкретної профілактичної  роботи,  посилення  боротьби  з правопорушеннями, зміцнення законності і правопорядку.

Запропонувати   обговорити   в    трудових    колективах, навчальних  закладах,  на  зборах  громадян  за місцем проживання існуючу ситуацію  і  виробити  практичні  заходи,  спрямовані  на суворе дотримання законності,  правопорядку,  трудової дисципліни та норм моралі кожним громадянином республіки. Прискорити розгляд та прийняття законів:  "Про громадські об'єднання", "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про міліцію УРСР", а також інших законів про судову правову реформу і охорону пам'ятників історії та держави.

Рекомендувати  засобам  масової  інформації оперативно та об'єктивно висвітлювати виникаючі надзвичайні  ситуації,  глибоко аналізувати  причини  та  умови,  що  їх  породжують,  тим  самим сприяючи нормалізації обстановки,  правовому вихованню населення, подоланню правового нігілізму у суспільстві. Я надавав слово депутату Салію. Ми вже домовились, хай виступають. Це ж у нас іде, як кажуть спортсмени, розминка,  але  вона  затягнулася.

Тоді  буде  виступати депутат Філенко. Як на погляд, напевно,  переважної  більшості,  і  в  парламенті  настав момент істинний Треба, щоб були щирість намірів і відкритість у наших розмовах. Я  хотів би все-таки заявити і звернутись до таких депутатів як Хмара,  Скорше,  Колінець і інші, що вони в такій же мірі  будуть відповідати морально за наслідки цього страйку,  як, скажімо,  всі,  включаючи Голову  Верховної  Ради. І  Івасюк,  і Головатий, і Салій, і Гуренко, в даному випадку і всі інші - вони депутати,  і теж відповідати будуть за наслідки. Щоб одна сторона не  говорила,  що  відповідає тільки інша.

То тоді,  якби ми так розуміли, по-іншому б і діяли.


 1. сватання в Дружківка Україна!
 2. знайомства з вашими в Дебальцеве Україна?
 3. зустрічі в Жмеринка Україна.
 4. ?
 5. Ми бачимо цю штучну дестабілізацію на Україні. Для кого вона на користь? І потім, це ж проба сил і витримки. Одні - скільки витримають,  інші - скільки проявлять  зухвальства.

  Така відкрита уже дестабілізація ситуації. Але ж в цій ситуації ми не прийняли  жодного  розумного   закону,   яким   би   зацікавилась Прибалтика,  або Росія сказала:  "Парламент України прийняв таке, до чого ми де й не здогадались". Тому я вважаю:  те,  що сьогодні робиться,  абсолютно уже не слугує і головній нашій ідеї - суверенітету України. Нас повинна об'єднувати Україна,  її інтереси,  і народу, і наших виборців, а не  політичні якісь і особисті пристрасті. І я думаю,  що це вже більш ніж зрозуміло. І ще  хотів  би  одне  сказати.

  Ми  приймали Ми  машину голосування у себе повинні виключити. Леоніде Макаровичу,  ви не надали мені слова. У вас так останнім часом:  по два виступи від кожного мікрофона - і голосуємо. Хіба можливо розібратися за цей термін, прийняти відповідальні рішення на перспективу?

  А головне,  ми не тільки себе повинні тут  переконати,  що  кожен депутат свідомо повинен натискувати кнопку "за" чи "проти". А ми повинні  в  своєму   парламенті,   оскільки   ми   не   вимикаємо телебачення,  переконані  весь український народ,  що по-інакшому голосувати на сьогодні неможливо. Хіба ми переконали український народ,  чому ми не прийняли Декларацію як закон? Не переконали ні себе, ні народ. То давайте переконаємо. Після учорашнього виступу Єльцина я переконався,  що якби ми її  прийняли як закон,  було б шкоди менше,  ніж від того,  що ми його не прийняли.

  То давайте переконаємось. Ми не прийняли з вами закон або сказали про квоту в армії. А хто переконав нас,  чи це добре,  чи погано? Я  вам  скажу,  добровільність Не  треба, напевно,. У  нас  сьогодні  за  національним складом треба додивитись республіку,  за тим,  який стан у кожній області  чи  регіоні,  чи в князівстві.

  І,  напевно,  у нас буде багато  бажаючих  на  добровільних  засадах  за  кордонами  нашої суверенної республіки служити. Тільки треба,  щоб хтось урахував ці та інші підходи. Я хотів би ще  звернутися  до  товаришів  комуністів. Я  як комуніст  не  знаходжу  собі пояснення,  чи є ще в світі хоч одна така партія,  яка  б  так  захищала  своїх  слабких  лідерів?

  Ми захищаємо  Масола  і  наш  Уряд,  який на сьогодні фактично немає ніякої концепції. Якби ми мали, знали, що хоче він в економічному плані,  все  це  йшло  б  по-іншому. А так ми що завгодно Що підготували, - усе на ніч розглядаємо. Я звертаюсь ще раз до керівництва і ЦК  нашої  партії  і  до комуністів.

  Ось майно партії. Найбільш зацікавленими розібратися з майном партії саме є партія,  її комуністи.